Prosess

arrow-white

Prosessforbedring

Hva bruker vi tiden vår egentlig til? Hvor gode er vi på å bruke teknologi til å utføre oppgavene våre? Hvor bør jeg fokusere de begrensede ressursene våre i forbedringsarbeidet vårt? Dette er spørsmål kundene våre stiller oss. Fag- og tjenesteområdet prosessforbedring har kunnskap og erfaring som hjelper kundene til å få svar på disse spørsmålene.   

Vi avdekker forbedringsmuligheter i virksomhetenes prosesser gjennom kartlegging og analyse. Vivento går gjennom prosessene sammen med kundenes ansatte for å kunne identifisere og anbefale forbedringstiltak.

Det første steget av prosessforbedring indentifiserer områder, oppgaver og arbeidsprosesser som kan videreutvikles for å oppnå mer effektiv forvaltning og bedre tjenesteleveranser. Effekten av å gjennomføre tiltak på disse områdene reduserer unødvendig arbeid, legger til rette for blant annet bedre samarbeid med aktører utenfor virksomheten og riktigere utnyttelse av digitale verktøy. Analysene gir også svar på om hvorvidt arbeidet er hensiktsmessig organisert og om tjenestene som leveres utføres i henhold til beste praksis. Slik hjelper vi virksomhetene med et godt beslutningsgrunnlag for å prioritere tiltak og fremtidige endringer.  

Det neste steget handler om gjennomføring av tiltak, der Viventos samlede fagområder hjelper til med gjennomføring av endringer. Arbeidet er ikke ferdig før vi vet at de identifiserte utfordringene og mulighetene er ivaretatt og vi har skapt varige endringer i virksomheten. 

Prosessforbedring i Vivento

Vårt mål er å gjøre kundene våre i stand til å fortsette forbedringsarbeidet når vi er ferdige med vårt oppdrag. Derfor sørger rådgiverne våre for kompetanseoverføring og innføring i metoder og teknikker som er nødvendig for å sørge for videre forbedringsarbeid.

Våre rådgivere har inngående kunnskap om og erfaring i bruk av metoder og verktøy for prosessforbedring som for eksempel Lean, utvikling av forretningsarkitektur samt ulike teknikker for kartlegging og analyse.  

Endringsledelse

Virksomhetene opererer i stadig mer dynamisk skiftende omgivelser. Er man ikke i stand til å endre virksomheten vil man heller ikke tilfredsstille forventingene omgivelsene våre har. Dette gjelder både myndigheter, partnere og de som bruker tjenestene virksomhetene leverer. Prosessforbedring og analyser gir oss svar på hva vi bør endre, men vi må også sørge for at endringene blir gjort på riktig måte.  

Endringsledelse er å se hele organisasjonen under ett, og hvordan endringer i teknologi, systemer og prosesser gjør at menneskene også må endre seg. Prosjekter og gjennomføring av utviklingstiltak fokuserer på den faktiske endringen som skal innføres, men for å oppnå god effekt av endring kreves det alltid at menneskene i organisasjonen også endrer seg, og tilpasser seg den nye teknologien og prosessene som innføres. Uten en tydelig tanke og arbeid med helheten vil effekten og gevinsten av prosjektene bli mye mindre eller fraværende.  

Endringsledelse i Vivento

Viventos rådgivere hjelper virksomheten din med å komme helt i mål med sin digitale omstilling. Vi vet at omstillingen av menneskene er vel så viktig som innføring av teknologien. Vi har derfor alltid et helhetlig mål med de oppgavene vi jobber med som inkluderer hvem som blir påvirket av endringene, hvordan endringene påvirker menneskene, hva vi kan gjøre for å sikre en god gjennomføring og hvordan dette skal gjøres. Vivento legger vekt på endringsledelse og gjennomfører kursing og sertifisering av våre rådgivere på ulike nivåer. Vi har blant annet rådgivere som er PROSCI sertifiserte med lang erfaring i bruk av rammeverk og metoder.  

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

OBS, alle felt er påkrevd.

Vivento blir en del av AFRY