Prosjektledere til digitalisering i offentlig sektor

Vivento opplever stor etterspørsel fra offentlig sektor etter prosjektledere som har erfaring fra digitaliseringsprosjekter og omstillingsprosesser som følge av digitalisering. Særlig i kommunesektoren er det behov for prosjektledere som følge av den pågående kommunereformen. Vi leter derfor etter prosjektledere som enten har vært ansatt i, eller innleid hos, offentlig sektor og som vet hva som kreves for å lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

Hva hjelper vi våre kunder med?

Vi hjelper våre kunder med å etablere og realisere sine visjoner for digitalisering. Dette gjør vi gjennom å bistå ledere med å forstå og drive fram en nødvendig digital omstilling av sine virksomheter og etablere virksomhetsstyring og virksomhetsarkitektur. Ofte innebærer dette at vi bistår våre kunder med identifisering av de muligheter som nye teknologier gir, etablering av planer for å nå disse målene og å styre endringsreisen frem mot disse målene.

Dine arbeidsoppgaver

Som prosjektleder i Vivento vil du kunne ha oppdrag på alle forvaltningsnivåer og bistå kundene med bl.a.:

 • Prosjektledelse
 • Programledelse
 • Porteføljeledelse
 • Kravspesifikasjon
 • Estimering
 • Risikostyring
 • Gevinstrealisering
 • Metodeutvikling
KVALIFIKASJONSKRAV:
 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis mastergrad
 • Lang og relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Flere års erfaring som prosjektleder fra offentlig se
 • ktor, som ansatt og/eller som konsulentSertifisering som prosjektleder, fortrinnsvis Prince2
I TILLEGG ER DET EN FORDEL OM DU HAR:
 • Erfaring med DIFIs Prosjektveiviser og andre prosjektstyringsmetodikker fra offentlig sektor
 • Erfaring med metodikk for programstyring og porteføljestyring
 • Kjennskap til rammebetingelsene for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor
 • Erfaring med omstilling i offentlig sektorg
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Strukturert
 • Meget gode analytiske egenskaper
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og sikre gjennomføring
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å forankre og drive fram endringer
VIVENTO TILBYR:
 • Et faglig godt arbeidsmiljø med dyktige kunnskapsmedarbeidere som i dag teller 50 personer
 • Spennende, utfordrende og utviklende oppdrag hos store virksomheter
 • En anledning til å ta del i videreutviklingen av et norskeid rådgivende konsulentselskap i sterk vekst.
 • Tung kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer på relevante metoder innen våre tjenesteområder.
 • Faglig oppdatering gjennom deltagelse på kurs og konferanser
 • Sosialt godt miljø hvor vi møtes jevnlig for faglig oppdatering og for sosial omgang
 • En konkurransedyktig fast lønn
 • En bonusordning etter en modell som gir deg 100% uttelling innenfor normal arbeidstid og som gir deg eierskap til egen inntjening
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Om du er kvinne eller mann, nyutdannet eller har god erfaring: så lenge du ønsker å bidra med å digitalisere Norge, og kan lede prosjekter med stødig hånd så vil vi gjerne høre fra deg.

Er du interessert, ta kontakt med:

Ivar Eckhoff
Personalsjef

+47 982 55 020
ivar.eckhoff@vivento.no

Flere ledige stillinger