Rådgiver offentlig anskaffelser

Vivento opplever stor etterspørsel etter rådgivere som kan bistå offentlig sektor med gjennomføringen av gode offentlige anskaffelser.

Hva hjelper vi våre kunder med?

Vi hjelper våre kunder med å etablere og realisere sine visjoner for digitalisering. Dette gjør vi gjennom å bistå ledere med å forstå og drive fram en nødvendig digital omstilling av sine virksomheter og etablere virksomhetsstyring og virksomhetsarkitektur. Ofte innebærer dette at vi bistår våre kunder med identifisering av de muligheter som nye teknologier gir, etablering av planer for å nå disse målene og å styre endringsreisen frem mot disse målene.

Dine arbeidsoppgaver

Som rådgiver i Vivento med offentlige anskaffelser som fagområde vil du jobbe med å planlegge, lede og gjennomføre alle deler av offentlige anskaffelser, herunder forhandlinger, evaluering og kontraktsutarbeidelse.

Det er en fordel om du har:

 • erfaring med Statens Standardavtaler
 • erfaring med bruk av KGV løsninger
 • kjennskap til digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor
 • prosjekterfaring fra offentlig sektor, og gjerne erfaring med DIFIs prosjektveiviser
 • gode kunnskaper i norsk – muntlig og skriftlig
 • evner og lyst til å være rådgiver for kunden
 • et ønske om å lære mer
KVALIFIKASJONSKRAV:
 • Jurist, siviløkonom eller annen økonomisk/administrativ utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • God kjennskap til relevante metoder og standarder, gjerne også sertifiseringer
 • Flere års erfaring med offentlige anskaffelser, som ansatt i offentlig sektor og/eller som konsulent
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og sikre gjennomføring
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å forankre og drive fram endringer
VIVENTO TILBYR:
 • Et faglig godt arbeidsmiljø med dyktige kunnskapsmedarbeidere som i dag teller 50 personer
 • Spennende, utfordrende og utviklende oppdrag hos store virksomheter
 • En anledning til å ta del i videreutviklingen av et norskeid rådgivende konsulentselskap i sterk vekst.
 • Tung kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer på relevante metoder innen våre tjenesteområder.
 • Faglig oppdatering gjennom deltagelse på kurs og konferanser
 • Sosialt godt miljø hvor vi møtes jevnlig for faglig oppdatering og for sosial omgang
 • En konkurransedyktig fast lønn
 • En bonusordning etter en modell som gir deg 100% uttelling innenfor normal arbeidstid og som gir deg eierskap til egen inntjening
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Om du er interessert i områder som maskinlæring, stordata, kunstig intelligens, RPA, eller skytjenester så ønsker vi å høre fra deg.

Er du interessert, ta kontakt med:

Ivar Eckhoff
Personalsjef

+47 982 55 020
ivar.eckhoff@vivento.no

Flere ledige stillinger