Rapport: Verdien av gode råd – rådgivernæringens størrelse og betydning i Norge

På oppdrag fra Abelia har Menon Economics gjennomført en verdiskapingsanalyse av rådgivernæringen i Norge. Hensikten med prosjektet har vært å vise spekteret av aktører i rådgivernæringen, fra juridiske til tekniske rådgivningstjenester, og for første gang dokumentere deres samlede betydning for norsk økonomi. Rapporten ble lagt fram i dag og viser at konsulenter skaper store verdier for Norge.

På side 28 kan dere lese om to av kommuneprosjektene vi er involvert i. God lesing!

Les rapporten her!