Rapport: Verdien av gode råd – rådgivernæringens størrelse og betydning i Norge

På oppdrag fra Abelia har Menon Economics gjennomført en verdiskapingsanalyse av rådgivernæringen i Norge. Hensikten med prosjektet har vært å vise spekteret av aktører i rådgivernæringen, fra juridiske til tekniske rådgivningstjenester, og for første gang dokumentere deres samlede betydning for norsk økonomi. Rapporten ble lagt fram i dag og viser at konsulenter skaper store verdier for Norge.

På side 28 kan dere lese om to av kommuneprosjektene vi er involvert i. God lesing!

Les rapporten her!

Rull til toppen