Bærum kommune

Digitalisering i kommunesektoren

Bærum Kommune logo

Digitalisering og IT skal forvalte en IT strategi i tråd med Bærum kommunes målsetninger: I Bærum kommune skal effektiv anvendelse av IT bidra til at Bærum kommune som virksomhet når sine mål.

Bærum kommune skulle innføre nytt fagsystem for helse- og omsorgstjenester. Fagsystemer skulle oppfylle nye og strengere krav til helsedokumentasjon. Det var viktig for Bærum kommune å ta i bruk en plattform som er framtidsrettet og som kommunen kan bygge på videre fremover.

Vivento bidro med å bygge opp en testorganisasjon og et rammeverk som var tilpasset prosjektet. Dette innebar å utarbeide testgrunnlag for både integrasjoner og arbeidsprosesser. Vivento bidro med kvalitetssikring, og kunnskap om risiko ved produksjonssetting.

 

Tjenester vi leverte til dette prosjektet