Brønnøysundregistrene

Kvalitet og informasjonsdeling i offentlig sektor

Brønnøysundregistrene logo

Brønnøysundregistrene er en etat som driver en rekke registre og tjenester for andre offentlige etater, og skal gjøre informasjon lett tilgjengelig for både borgere og for å lette samhandling mellom offentlige etater.

Brønnøysundregistrene arbeider kontinuerlig med forbedring og utvikling av sine tjenester. Vivento har hatt flere rammeavtaler med Brønnøysundregistrene, og har bidratt i flere prosjekter knyttet til arkitektur, test og kvalitetsledelse.

Vivento har arbeidet med kvalitetssystemet til Brønnøysundregistrene og bistått dem i å gjøre det mer moderne og prosessorientert, noe som har resultert i bedre kontroll og styring i deres prosesser. Vi har også arbeidet med testledelse for å sikre kvaliteten i flere konkrete prosjekter, som f.eks. Altinn.

Kunden har fått bedre kontroll på sine prosesser, og de har sikret kvaliteten på leveransene i konkrete prosjekter.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet