Color Line

«Color Line er svært fornøyd med samarbeidet med Vivento og konsulenten som gjør arbeidet med våre egne ansatte. Jeg er spesielt fornøyd med kompetansen vi får tilført. I tillegg er hun både proaktiv og fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver»

Marianne Gade Gørbitz / CIO Color Line
Color Line logo

Color Line bygger verdens største hybridferge som settes i trafikk på strekningen Sandefjord–Strømstad fra sommeren 2019.

Samtidig skifter Color Line ut ombordløsningene til integrerte løsninger med fokus på butikk-, restaurant-, hotell-drift og lager/logistikk. Vivento har ansvar for testledelse i prosjektet, noe som bidrar til at testingen blir gjennomført på en trygg og profesjonell måte.

I tillegg bidrar Vivento til utvikling og fasilitering av Color Lines egen utvikling- og testmetodikk. Det gir Color Line mulighet til å strømlinjeforme hvordan de gjennomfører IT-leveransene sine slik at de blir mer effektive og fortsatt med høy kvalitet.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet