Color Line - Vivento AS

Color Line

«Color Line er svært fornøyd med samarbeidet med Vivento og konsulenten som gjør arbeidet med våre egne ansatte. Jeg er spesielt fornøyd med kompetansen vi får tilført. I tillegg er hun både proaktiv og fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver»

Marianne Gade Gørbitz CIO Color Line.

Color Line bygger verdens største hybridferge som settes i trafikk på strekningen Sandefjord–Strømstad fra sommeren 2019.

Samtidig skifter Color Line ut ombordløsningene til integrerte løsninger med fokus på butikk-, restaurant-, hotell-drift og lager/logistikk. Vivento har ansvar for testledelse i prosjektet, noe som bidrar til at testingen blir gjennomført på en trygg og profesjonell måte.

I tillegg bidrar Vivento til utvikling og fasilitering av Color Lines egen utvikling- og testmetodikk. Det gir Color Line mulighet til å strømlinjeforme hvordan de gjennomfører IT-leveransene sine slik at de blir mer effektive og fortsatt med høy kvalitet.  

Trude Rosendal
Sjefskonsulent
i Vivento

Rull til toppen