Coop

Kunden fikk gjennomført prosjektet på tid og kost. Løsningen ble overlevert til linjen og forankret internt, og ansatte fikk tilgang til moderne arbeidsverktøy og bedre intern samhandling.

Logo Coop

Coop er Norges nest største dagligvareaktør med mer enn 1 300 butikker. Coop har 28 000 ansatte. Coop Norge består av 78 samvirkelag som eier Coop Norge Konsern hvor fellestjenester er plassert.

Coop ønsket å utvikle moderne og effektive arbeidsflater for sine ansatte. Det var ønsket å sikre en helhetstenkning rundt hvilke tjenester de ulike målgruppene av ansatte skulle forholde seg til i det daglige, og bistand til endringsledelse, teknologirådgivning og prosjektledelse.

Sentralt var innføringen av Office 365, der Teams, OneDrive og SharePoint Online var prioritert. I tillegg ønsket kunden å utvikle nye funksjoner på intranettet.

Viventos konsulenter ledet prosjektet basert på smidige prinsipper fra Scrum i kombinasjon med PRINCE2 Agile. Dette gjorde at kunden raskt kunne tilpasse prosjektet etter hvert som man fikk økt kunnskap og erfaring, noe som bidro til redusert risiko, bedre leveranser og økt brukeradopsjon.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet

Carl Drefvelin

Salgssjef
Carl Drefvelin