Digitaliseringsdirektoratet

Gode samarbeidsevner, små og store leveranser og produktivitet med høy kvalitet har vært avgjørende for å lykkes.

Tone Hagberg Olsen, prosjektleder, Deling av Data, Digitaliseringsdirektoratet & Nils Mehus, seksjonssjef, Digital strategi og samordning, Digitaliseringsdirektoratet
Digitaliseringsdirektoratet

Deling og bruk av data er avgjørende for å realisere regjeringens ambisjoner om en effektiv, brukerrettet forvaltning med sammenhengende tjenester og for at offentlige data kan brukes til næringsutvikling i privat sektor. Vivento har levert rådgivning og bidratt til flere viktige leveranser i den mangeårige satsningen «Deling av data». Etableringen av det Nasjonale ressurssenteret for deling av data, veileder for språkdata og rådgivning i prosessene for å få til økt deling og bruk av data mellom offentlige virksomheter og det private næringsliv har vært noen av områdene Vivento har levert prosjektlederstøtte og rådgivning på. Gode samarbeidsevner, små og store leveranser og produktivitet med høy kvalitet har vært avgjørende for å lykkes.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet