Forsvaret

Arkitektur bidrar til bedre anskaffelser i Forsvaret

Forsvaret logo

Forsvaret står overfor en omfattende moderniseringsprosess. Dette innebærer nytt matriell, men også nye prosesser og IKT-systemer. For at dette skal spille sammen trenger man god virksomhetsarkitektur.

Vivento har vært involvert i flere store prosjekter, som anskaffelser av artilleri og kampvogner, og vi har jobbet i sentrale seksjoner med utvikling av arkitekturen.

Vivento jobbet hos Forsvaret i lang tid, og vært viktige bidragsytere i prosjekter for anskaffelser, og bidratt til å utvikle virksomhetsarkitekturen i Forsvaret.

Å ha kontroll over sammenhengen mellom krav er essensielt for å få oversikt over hva du anskaffer og hvordan det dekker dine behov. Denne oversikten skaffer Forsvaret seg ved bruk av virksomhetsarkitektur. Å se sammenhengen og samvariasjonen mellom prosesser, systemer og organisasjon er også nødvendig for å bygge en velfungerende virksomhet, og Vivento har også bidratt til å trekke arkitekturperspektivet inn i andre deler av Forsvaret gjennom å jobbe med arkitekturfunksjonen i Forsvaret.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet