Helse Sør-Øst

Vivento er med på fornying av helsetjenestene i Norge.

Helse Sør-Øst logo

Helse Sør-Øst er landets største arbeidsgiver og sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner innbyggere på Øst- og Sørlandet.

«Digital fornying» er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Den skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandling. Vivento har bidratt i en rekke prosjekter som inngår i dette programmet, med både prosjektledere, arkitekter, testledere og prosessledere, gjennom de siste fem årene.

Vivento har levert prosjektledelse, programledelse, arkitektur, testledelse og prosessledelse i en rekke av de store programmene til Helse Sør-Øst.

Vivento har gjennom arbeid med gevinstrealisering, arkitektur og teknisk prosjektledelse bidratt til oppnåelse av målene i IKT-strategien til Helse Sør-Øst.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet