Jernbaneverket

Sammen med IT-selskapet Steria ble vi valgt til å levere kompetanse i prosjektet «Tjenesteplattform». En viktig årsak var Viventos erfaring med å bygge opp tjenesteorientering som en del av en organisasjonens IT-arkitektur.

Jernbaneverket logo

Jernbaneverket er underlagt Samferdselsdepartementet og har ansvaret for den norske jernbanes infrastruktur, eksempelvis togskinner, signalanlegg og sporvekslere. I tillegg har Jernbaneverket ansvaret for flere stasjonsbygninger samt drift av jernbaneanleggene.

Utgangspunktet for prosjektet «Tjenesteplattform» er de utfordringer som følger i kjølvannet av at mange eldre og nyere applikasjoner i IT-infrastrukturen må samspille seg imellom.

– I tillegg er mange koblinger mellom systemene skreddersydde og udokumenterte. Det gjorde at mulighetene for å endre deler av applikasjonene eller å bygge nye var begrensede, sier Jacobsen.

Gjennom prosjektet har Jernbaneverket bygd kunnskap internt, samt laget retningslinjer for hvordan implementering av tjenester og skreddersøm av applikasjoner skal utformes. Det gjør dem bedre i stand til å håndtere IT-prosjekter og endringer på en forsvarlig måte.

– I prosjektet har vi jobbet tett sammen med linjeorganisasjonen. Over en lengre periode har vi utført utviklingsarbeid og rådgiving innenfor praktisk tjenesteorientering, sier Jacobsen.

Vivento har også lagt føringer for hvilke produkter arkitekturen skal bestå av, herav integrasjonsplattform (BizTalk), arbeidsflyt (Windows Workflow), arbeidsflate (SharePoint) og utviklingsverktøy/metodikk (Visual Studio, Team Foundation).

– I dette prosjektet var praktisk erfaring med verktøy og produkter fra Microsoft avgjørende for at Jernbaneverket valgte konstellasjonen Vivento/Steria, mener Jacobsen.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet