KLP

Vivento ble valgt til å innføre et prosessbasert rammeverk basert på ITIL for håndteringen av tjenestene til KLP IT mot de ansatte i selskapene i KLP-konsernet.

KLP logo

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 258,1 milliarder kroner. KLP og datterselskapene har til sammen over 740 ansatte.

Vivento ble valgt til å innføre et prosessbasert rammeverk basert på ITL for håndteringen av tjenestene til KLP IT mot de ansatte i selskapene i KLP-konsernet. I innføringsprosjektet ble det gjort kartlegging av prosessene, modellering av disse og tilpasning av prosessene i verktøyet. Teknisk løsning er basert på en Business Process Management Server (BPMS) fra Metastorm med eServiceDesk fra ICCM som inneholder malverk for ITIL prosessene og portal og rapporteringsløsninger.

Målet med innføringen var et ønske om å profesjonalisere leveransene til KLP IT gjennom prosessorientering og benytte ITIL som et rammeverk for forbedring av driftsleveransene. Målsetningene ble nådd ved at prosjektet etablerte støtte for standardiserte og enhetlige prosesser og forbedret rapportering av KLP IT sine leveranser til forretningen. I tillegg har leveransen forbedret kontrollen på ressursbruken og samarbeidet internt. Prosjektet startet med utrullingen av deler av løsningen innenfor Incident Management, Request Fullfilment, Service Catalogue Management og Configuration Management i tillegg til etableringen av en CMDB.

Løsningen håndterer i dag alle forespørsler til KLP-IT i tillegg benyttes den av avdeling for generell kontorstøtte og resepsjon. Totalt er det ca 70 saksbehandlere som håndterer brukernes henvendelser. Vivento sine ressurser har levert tjenester for kartlegging, analyse, modellering, implementering og tilpasning av prosesser og arbeidsflyt i tillegg til prosjektledelse og arkitektur.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet