Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I arbeidet med å utvikle og forvalte E-valgprosjektets «Rutineportal», bisto vi Kommunal- og moderniseringsdepartementet med prosessdesign og teknisk prosjektledelse.

Kommunal- og arbeidsdepartementet logo

Under kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble det gjennomført et prøveprosjekt med elektronisk stemmegivning i 10 kommuner og én fylkeskommune. Dette forsøket besto av følgende elementer: Elektronisk stemmegivning over internett, sentralt valgadministrativt system og elektronisk opptellingssystem for papirstemmesedler.

Viventos ansvar i prosjektet

Hoveddelen av prosjektet var det sentrale valgadministrative systemet. Det hadde som oppgave å forvalte manntall, partienes lister, håndtere kryss i manntall, telle stemmegivninger, registrere forkastelser, presentere opptelling og foreta utregning av mandatfordeling mellom partier og kandidatkåring.

– Som en del av grunnlaget for utviklingen av løsningen, deriblant prosesser, rutiner og prosedyrer knyttet til planlegging og gjennomføringen av valget, utviklet og forvaltet vi en portal med prosessbeskrivelser for E-valgprosjektet, sier Holmedal.

Studier, workshops og intervjue

Portalen beskrev roller, aktiviteter, beslutninger, inputs og outputs for hver av delprosessene som inngikk i valgarbeidet. Prosessene ble tatt frem gjennom studier, workshops og intervjuer med sentrale medarbeidere i departement og forsøkskommunene.

Prosessene bygde på Valgloven, Valgforskriften og annet regelverk, i tillegg til å ivareta effektiv bruk og utnyttelse av det nye valgadministrative systemet. Prosessene ble modellert i en forenklet BPMN 2.0-standard ved bruk av Visio 2010, for så å bli publisert i Rutineportalen – en SharePoint 2010 portalløsning.

Portalen for Valgrutiner har i hele perioden fra 2011 og til i dag blitt videreutviklet. Ved valget i 2013 svarte over 90 % av de sentrale valgmedarbeiderne at den var nyttig og over 70 % mente den var meget eller svært nyttig. Portalen er nå over i SharePoint 2013, og har blitt tettere integrert med øvrige ressurser som valgmedarbeidere har tilgang til, slik som brukerveiledning, opplæringsvideoer, kunngjøringer, osv.

Vivento har fortsatt ledende rolle i design og funksjonalitet i portalen, samt at vi har ivaretatt informasjonsmodellen for hele valgmedarbeiderportalen. Utstrakt bruk av meta-data har muliggjort en mer dynamisk portal, som både er lettere å forvalte og bruke.

 

Tjenester vi leverte til dette prosjektet