Kongsberg - Vivento AS

Kongsberg

Vivento har bidratt til at Kongsberg kan tilfredsstille kundenes høye krav til kvalitet

Knut Jacobsen, sjefskonsulent i Vivento

Kongsberg Gruppen er et av landets ledende industri- og teknologiselskap med 200 års histore. Selskapet leverer løsninger til olje- og gassindustrien, maritim sektor, samt kunder innen forsvar og luftfart.

Kundene til Kongsberg stiller høye krav til hvordan produksjon og leveranse gjennomføres. Viktig for å sikre nødvendig kvalitet, har vært å ha gode styrings- og kvalitetssystemer. Vivento har over flere år bistått ulike selskaper i Kongsberg Gruppen med å oppnå dette.
Rådgivere fra Vivento har bidratt med rådgivning og implementering av prosessbaserte kvalitetssystemer, gjennom prosesskartlegging, prosessmodellering, tilpasning av IT-verkøty og grensenitt mot brukere, samt opplæring knyttet til prosessledelse.

Tjenester vi leverte til Kongsberg:

Knut Jacobsen
sjefskonsulent
i Vivento

Rull til toppen