Kongsvinger kommune

Digitalisering og effektivisering i Kongsvinger

Kongsvinger kommune logo

Kongsvinger er en by og kommune, sør i Hedmark fylke, med en befolkning på nesten 18 000 innbyggere.

Kongsvinger sitt overordnede program for digitalisering og effektivisering skal sikre at digitaliseringsmålene understøtter kommunens visjon og hovedmål. Programmet skal gi en samordnet og effektiv styring og kontroll av alle de aktiviteter og prosjekter som skal bidra til å nå målene. Flere prosjekter er etablert ved oppstart av programmet, blant annet innen helse og omsorg, oppvekst, barnevern, arkiv, byggesak, arkitektur, digitalt førstevalg og innen generelle forbedringsprosjekt.

Vivento bistår kommunen og programmet med rådgivning, veiledning innen metodikk (prosjektledelse, gevinstrealisering, prosesstøtte), organisasjonsutvikling og prosjektledelse.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet