Kristiansand kommune

Etablering av ny kommune

Kristiansand Kommune logo

Songdalen, Kristiansand og Søgne blir én komune fra 1. januar 2020. Fram til da leder fellesnemnda arbeidet med å etablere den nye kommunen, som skal hete Kristiansand.

Vivento bistår i etableringen av Nye Kristiansand kommune, en sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune. Dette er et pågående oppdrag fram mot sammenslåingstidspunktet 1. januar 2020.

Vivento bistår blant annet med etablering av program- og porteføljestyring, prosjektledelse og offentlige anskaffelser. Vivento bistår også med ledelsesrådgivning, og med evalueringer og utredninger. Vivento bidrar til at Nye Kristiansand kommune blir realisert, med ny organisering, nye administrative systemer og en mer oversiktlig porteføljestyring for hele kommunen.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet