Mattilsynet

Fornying og forbedring i Mattilsynet

Mattilsynet logo

Mattilsynet er det statlige organet som skal sikre norske forbrukere trygg mat og trygt drikkevann.

Mattilsynet var i en overgangsfase der forvaltning og utvikling av fagsystemer og tilsynssystemer skulle omorganiseres. I den sammenheng trenger de bistand til å håndtere eksterne leverandører, til å strukturere prosesser og systemer, samt å teste og kvalitetssikre det arbeidet som blir gjort.

Omstillingsprosjektet ble avsluttet i begynnelsen av 2018. Viventos rådgivere bidro til å etablere en mer effektiv og fleksibel forvaltningsorganisasjon med en ny IKT seksjon, nye leverandører, et felles målbilde for tilsynsløsningene samt en mer effektiv utviklingsprosess basert på smidig tilnærming. Vivento bistår nå Mattilsynet med rådgivere i IKT-forvaltningen gjennom blant annet kontraktsforvaltning, testledelse, kompetanseoppbygning og prosjektledelse.

Vivento har bidratt med arkitekturkompetanse, prosjektledelse, testledelse og rådgivning knyttet til anskaffelser og kontrakt- og leverandørhåndtering.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet