NorgesGruppen

Vi valgte Vivento som støttespiller fordi selskapet forstår samspillet mellom mennesker, informasjon og teknologi i prosessene og leter etter forbedringsmuligheter på alle disse områdene.

Ole Embret Fornæss, prosjektdirektør i NorgesGruppen
NorgesGruppen logo

NorgesGruppen er norges største aktør inne dagligvare med over 1700 dagligvarebutikker og 800 utsalgssteder innen servicehandel.

NorgesGruppen er et stort konsern i norsk sammenheng. Med en lang verdikjede som omfatter dagligvare, servicehandel, engros og industri er det viktig at interne tjenesteleverandører som IT, HR og økonomi, m.fl., representerer effektiv service, kvalitet i tjenestene og redusert kompleksitet for de operative virksomhetene. Med dette utgangspunktet har NorgesGruppen over tid vært opptatt av hvordan man kan forenkle, forbedre og effektivisere forretningsprosesser, inkludert de som går på tvers av administrative funksjoner og operative virksomheter. I denne sammenhengen har IT-støtte til forretningsprosesser vært viktig.

Vivento har støttet NorgesGruppen med innføringen samhandlingsplattform og elektroniske arbeidsflyt og implementering av arbeidsflyt for prosessene etablering, eierskifte, omprofilering og avvikling av butikker. Dette arbeidet involverer personer på tvers av hele konsernet.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet