Oslo kommune

I forbindelse med Oslo kommunes arbeid med å etablere en døgnåpen, digital og helautomatisk innbyggertjeneste, har vi bistått kommunen på en rekke områder.

Dag Sperling, seniorrådgiver i Vivento
Oslo kommune logo

Oslo kommune skal ha en døgnåpen, digital og helautomatisk innbyggertjeneste. Dette har plan- og byggningsetaten jobbet målrettet med i flere år, og de har utviklet en kundereise som gjør at de fleste søknader kan gjøres automatisk på nett.

Arbeidet skal kombinere to krav til etaten. Det dreier seg om å ta inn nødvendige endringer som følger at av lover og regler endrer seg, samt at systemene i kommunen utvikler seg, slik at PBEs systemer må tilpasses. Videre er det et langsiktig perspektiv hvor man ønsker å fokusere på å bygge inn brukerreisen og forenkle og forbedre opplevelsen til brukeren.

Oslo kommune vokser og man må effektivisere de interne prosessene for å frigjøre tid til å følge opp innbyggerne. Vivento har bidratt med arkitekturkompetanse og prosjektledelse og støtte i dette prosjektet.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet