Sivilombudsmannen

Anskaffelser i offentlig sektor

Sivilombudsmannen logo

Sivilombudsmannen jobber stadig med å effektivisere sine prosesser. For å sikre effetkiv saksbehandling var det behov for å anskaffe nytt saks/-arkivsystem. I tillegg har det vært behov for å vurdere hensiktsmessig organisering av IT-tjenestene i virksomheten, slik at de er rustet for fremtiden. Vivento har i flere oppdrag bistått Sivilombudsmannen å vurdere og anskaffe de verktøyene og tjenestene de trenger for å løse sine kjerneoppgaver.

Vivento har bistått Sivilombudsmannen med å anskaffe nytt sak/arkivsystem. Vivento har også bistått i både vurdering av ulike modeller for IT-driftstjenester og anskaffelse av ny driftsleverandør. Vi har evaluert ulike driftsmodeller, og gjennomført anskaffelse av ny leverandør. Som del av dette utarbeidet vi kravspesifikasjonen, gjennomførte konkurransen, forhandlingen og kontraktsinngåelsen med valgt leverandør. Konkurransen ble gjennomført uten innsigelser eller klager fra potensielle tilbydere.

Sivilombudsmannen har som følge av Vivento sin bistand fått vurdert ulike driftsmodeller og fått grundig gjennomførte anskaffelser. Dette har både resultert i at det er inngått kontrakt med tilbyder for IT-driftstjenester, samtidig som at kunden har fått anskaffet nytt saks/-arkivsystem. I disse prosessene har det vært viktig med fokus på forankring i organisasjonen slik at kunden enklest mulig får implementert det i virksomheten. Vivento legger vekt på at kontraktsoppfølgningen skal være så enkel som mulig i hele kontraktperioden og har dette som fokus under hele arbeidet med anskaffelsene.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet