Viken Fylkeskommune

Å lede alle digitaliseringsaktivitetene under sammenslåingen var en svært spennende og omfattende jobb, men Viventos konsulenter viste en dyktighet i sine oppgaver som gjorde vår hverdag enklere. Deres personlige egenskaper og evne til å skape framdrift var avgjørende for et vellykket resultat. For meg er det svært viktig at jeg kan stole på menneskene rundt meg, og jeg har jeg derfor gitt Viventos konsulenter noen av de største og tyngste prosjektene i Vikens digitaliseringsportefølje også etter sammenslåingen. Det har jeg ikke angret på.

Anders Aagaard Sørby, Digitaliseringsdirektør i Viken fylkeskommune
Viken Fylkeskommune

Viken fylkeskommune består av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Til sammen har Viken over 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning og inneholder 51 kommuner. Fylkeskommunen har ansvar for 25% av elevene i videregående opplæring i Norge på 63 skoler. Antall ansatte er nesten 12.000 med over 45.000 elever.

Viken fylkeskommune har digitaliseringsarbeid høyt på sin prioriteringsliste. Under sammenslåingen etablerte fylkeskommunen derfor en helt ny og moderne digitaliseringsplattform med oppdatert infrastruktur, nye tjenester som f.eks. Visma ERP og Elements og andre fagapplikasjoner.

I tillegg mottok Viken fylkeskommune ansvaret for fylkesveiene.

Vivento har levert prosjektledelse, programledelse, testledelse og prosessledelse til de største digitaliseringsprosessene, men også prosjektledelse til flere mindre oppdrag.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet

Bernt Martinussen

Sjefsrådgiver