Prosessforbedring

Seminar om intern prosessforbedring

20. november avholdt Vivento og leverandøren av K2 BlackPearl seminar om intern prosessforbedring. Seminarer ble avholdt på SAS Radisson Holberg, og ble godt mottatt av de som var tilstede.

Vivento gikk igjennom noen eksempler på hvordan større organisasjoner etablerer små, enkle løsninger for å avskaffe administrativt gjøremål. Ved hjelp av samhandlingsplattformer som Microsoft SharePoint kan man enkelt fjerne arbeidsoppgaver samtidig som man reduserer ventetider og køer.

En representant for K2 gikk igjennom dere nye K2 SmartForms, hvor man ved hjelp av enkle komponenter raskt kan sette opp skjemaer for innsamling og distribuering av viktig data. Skjemaene kan benyttes både ut mot kunder og leverandører samt internt i bedriften. Under mottoet samle inn ett sted og distribuere til de som trenger det er det enkelt å finne gode eksempler på forbedring i de fleste virksomheter.

Kontakt for mer informasjon:

Jan Steinar Kvilesjø
Leder Teknologirådgivning
jan.steinar.kvilesjo@vivento.no

Rull til toppen