Smidig test i sprint – kan sløsing fjernes?

I et smidig IT-utviklingsprosjekt er det høye krav til å levere riktig kvalitet til rett tid. Test og testledelse er en integrert del av sprinten, og sløsing må unngås. Hvordan kan vi avdekke og eliminere sløsing under testarbeidet i en sprint, slik at leveransene blir mer presise og effektive?

Kan smidig test øke leveransens verdi?

I smidige testprosjekter blir testerne en integrert del av sprintteamet og jobber som en forlengelse av utviklingsarbeidet i sprinten. Når test kommer tett på IT-utviklingen, øker sjansen for å finne feil og hindringer så tidlig som mulig. Dette gir verdi.

Smidig, eller Lean, er et sett med «verktøy» som bidrar til å identifisere og fjerne sløsing. Alt som ikke tilfører verdi til sluttproduktet, defineres som sløsing. Det kan være ventetid før test kan starte eller merarbeid når endringer må retestes. Det er også sløsing når test avdekker at kravene ikke har vært tydelige nok beskrevet. Det gir en merkostnad.

Det er mye å hente når testprosessen er smidig og effektiv. Når sløsing elimineres øker kvaliteten på løsningen, samtidig som produksjonstid og -kostnader reduseres. Med færre forsinkelser blir også regresjonstesten mindre ressurskrevende.

Hva er sløsing i sprinttest og hvordan kan den elimineres?

Hindringer for test er alt som stopper en jevn flyt i testprosessen. Her får du 10 hindringer som gir sløsing, og tips til hvordan du kan unngå dem:

Hindring #1 – Kravene er ikke tydelig nok beskrevet og det oppstår misforståelser

Eliminer sløsing ved å lære opp forretning i forkant så kravene er konkret definert og beskrevet før utvikling påbegynnes.

Hindring #2 – Kravendringer innføres etter at koden er utviklet

Eliminer sløsing ved å sette fokus på at krav ikke endres underveis. Avvik fra prosjektets omfang skal følge prosjektets regler og rutiner.

Hindring # 3 – Det foreslås endringer av forhåndsdefinerte krav

Eliminer sløsing ved å være tydelig på at det er de forhåndsdefinerte kravene som inngår i prosjektets omfang som skal testes. Det skal ikke letes etter nye muligheter.

Hindring #4 – Forsinkelse i utvikling eller problemer med testmiljøet gir forsinkelser for test

Eliminer sløsing ved å ha en plan for prioritering eller omdisponering av testressurser ved forsinkelser.

Hindring #5 – Arbeidet med test blir blokkert når utvikling av ny kode eller rettelser blir forsinket

Eliminer sløsing ved å ha en klar plan for prioritering eller omdisponering av utviklingsressurser. Sørg for gode rutiner når «alarmen går»

Hindring #6 – Ny sprint påbegynnes uten å ferdigstille test i forrige sprint

Eliminer sløsing ved å ha dedikerte utviklingsressurser som fokuserer på rettelser i forrige sprint og som opprettholder god dialog med testteamet.

Hindring #7 – Test startes på kode som er uferdig eller utviklet etter feilaktige krav. Test kan ikke verifisere kravene, og det blir dobbeltarbeid

Eliminer sløsing ved å fokusere på at det ikke startes utvikling før kravene er ferdigstilt, og at krav må være entydig beskrevet fra forretningseier.

Hindring #8 – Test ønskes avsluttet før testerne har fullført sitt arbeid. Kundens krav til produktet står i fare for ikke å bli ivaretatt

Eliminer sløsing ved å ha en tydelig testleder som kan gi informasjon og råd om risiko ved å avslutte test før riktig kravdekning er oppnådd.

Hindring #9 – Testere har feil kompetanse, enten testere i sprinten eller fra fagteamet

Eliminer sløsing ved å være tydelig på hva som trengs av kompetanse, og gi om nødvendig opplæring i forkant slik at misforståelser unngås.

Hindring #10 – Dårlig kommunikasjon, uklarheter og språklige utfordringer mellom deltakerne i sprintteamet

Eliminer sløsing ved å sørge for gode arbeidsmetoder hvis sprintteamet jobber via telefon eller video. Fokuser på stødig møteledelse og utpek prosjektmedlemmer som kan gi språklig støtte der det er flere arbeidsspråk.

En smidig testprosess vil bidra til at mye sløsing elimineres i en sprint. All sløsing vil ikke bli borte, men det nytter å ha fokus på sløsing for alle som jobber i en sprint. En smidig tankegang i testprosessen vil alltid komme sluttkundene tilgode.

Har du spørsmål til test? Ta kontakt med Trude Rosendal.

Forfatter: Heirunn E.Engmark

Rull til toppen