Store oppgaver; gjennomføring av kommunevalget 2015

I år er det første gangen det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA blir brukt til å gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg i hele landet. Systemet har vært i utvikling i flere år, og skal nå benyttes over hele Norge.

EVA har i hovedsak to funksjonsområder. EVA Admin skal brukes i samtlige kommuner og fylkeskommuner, og inneholder det landsdekkende manntallet, alle valglister og opptellingsresultater. I tillegg skal skanningsprogrammet EVA Skanning benyttes i 222 kommuner og fylkeskommuner til innlesning av stemmesedler.

Vivento har, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), blant annet bidratt med kartlegging av arbeidsprosesser og etablering av rutiner for planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med valg.

– Vi har gode systemer og løsninger, og det har vært viktig for oss å kunne dokumentere våre arbeidsprosesser i et så stort omstillingsarbeid som det er å utvikle ny valgløsning og nye valgrutiner i Norge. Her har Vivento vært en viktig medspiller, sier avdelingsdirektør Håvard Tvinnereim i KMD.

– Men vi er også avhengig av den enorme dugnadsinnsatsen som blir lagt ned i forbindelse med valget. Det er et stort apparat, og vi trenger gode samhandlingsrutiner mellom stat og kommuner.  Det er et stort ansvar som er fordelt på nøkkelpersonell over hele landet, sier Tvinnereim.

Fakta:

Valget involverer rundt 30 000 valgmedarbeidere, fordelt på 2 363 valglokaler. I tillegg til dette kommer det 642 forhåndsstemmelokaler».

Rull til toppen