Strategi

arrow-white

Analyser og utredninger

Enkelte ganger er det riktig å gjøre en bredere undersøkelse av et område før arbeid settes i gang. Med en god utredning vil det være enklere å sette retning for hvilke prosjekter og endringer som bør iverksettes for å nå virksomhetens mål. I disse tilfellene kan det være hensiktsmessig å gjøre en grundigere analyse eller utredning.

Analyser og utredninger i Vivento

Viventos omfattende erfaring innenfor mange bransjer gjør oss særlig godt egnet til å gå dypere inn i enkeltområder og studere trender. Våre konsulenter jobber gjerne sammen for å sikre både bredde og dybde i arbeidet. Vi har konsulenter som har gjennomført analyser og utredninger i en rekke prosjekter i både offentlige og private virksomheter. Oppdragene kan være selvstendige, eller som del av et større prosjekt. De løses ved bruk av kvalitative eller kvantitative metoder, gjerne ofte i kombinasjon. Våre konsulenter har kompetanse og erfaring med gjennomføring av blant annet dokumentgjennomganger, spørreundersøkelser og intervjuer, innen en rekke fagområder. Vi bistår med våre analyser og utredninger til å avdekke styrker og svakheter, synliggjøre utfordringer og finne mulige tiltak for å oppnå kundens mål.

Vivento legger vekt på at kunden skal ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode beslutninger. Gjennom tett samarbeid med deg som oppdragstaker kan du være trygg på at vi gir dere de resultatene og grunnlaget som vil føre til riktige beslutninger for videre arbeid og retning.

Digital transformasjon

Vi hjelper deg med å komme helt i mål med din digitale reise. En digital transformasjon er omfattende, og ofte kan det være nyttig å ha med seg en ekstern rådgiver i dette arbeidet.

Digital transformasjon i Vivento

Våre rådgivere har bred erfaring med digital transformasjon og vi vil rettlede dere på den måten som passer best. Våre konsulenter har spesiell bransjekunnskap, men også erfaring på tvers av områder som vil gi dere de beste rådene i et strategisk perspektiv ut fra hva som har fungert.

Interimledelse

Enkelte ganger har du bruk for den ene lederen som kan gå rett inn i en rolle og hjelpe virksomheten med å lede et eller flere områder midlertidig. Dette behovet kan oppstå av ulike årsaker. Det kan være som følge av omorganisering, ved ressursendringer, for å gjennomføre større endringsprosesser eller for å dekke et kritisk kompetansegap i organisasjonen. Gjennom interimledelse avlastes virksomheten raskt og sikkert med en kompetent midlertidig leder som kan være operativ fra første dag.

Interimledelse i Vivento

Vi har flere rådgivere med bakgrunn som ledere innenfor flere områder. Med kombinert erfaring som strategiske rådgivere og erfaring fra ulike lederroller vil disse raskt bidra med nødvendig kompetanse der det er behov. Våre interimledere vil bruke sine lederferdigheter og ekspertise for å oppnå ønskede resultater. Uten bindinger til organisasjonskultur eller intern politikk vil de kunne se virksomheten med nye øyne, og vil ha et overordnet fokus på hva som er det beste for virksomheten. Våre interimledere er profesjonelle og resultatorienterte, og vil ta det fulle ansvaret for tildelt fag- og ansvarsområde.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

OBS, alle felt er påkrevd.

Vivento blir en del av AFRY