Teknologitrender 2019 – Del 1 

Gartner Research "Top 10 Strategic Technology Trends of 2019" gir interessante innspill til hvilke teknologier de mener vi bør se på det nærmeste året. Det vil si teknologier Gartner tror vil kunne medføre dramatiske endringer på hvordan selskaper og organisasjoner planlegger, utvikler og leverer sine produkter og tjenester i løpet av de neste fem årene. 

Vi ser vi at dette stemmer godt over ens med vårt syn på teknologitrender fremover. Vi har dog noen lokale avvik, spesielt med hensyn på adopsjon og bruk av teknologiene. For oss i Vivento er teknologiene kun interessante om de er relevant, det vil si om og når de faktisk tas i bruk. I denne tredelte bloggserien deler vi våre tanker og prediksjoner om noen sentrale teknologitrender. 

Det brukes en del bransjeord i disse innleggene, så blir du i tvil om hva noe betyr kan du slå det opp i digitaliseringsordboken vår.

Teknologitrender må sees på i sammenheng  
Vi mener at det er viktig å ikke se på disse strategiske teknologitrendene enkeltvis men i sammenheng. En Internet of Things (IoT) løsning vil normalt bestå av enhetshåndtering, lagring til stordata, strømningsanalyse (SA), maskinlæring (ML), prediktiv analyse (PA), kunstig intelligens (AI) og andre smarte teknologier. I tillegg kan IoT knyttes til ulike handlinger som rapportering, publisering og automatisering. Den kan rett og slett agere på det løsningen høster eller bearbeider av data. Dette er  en  form for AI. Andre former for kunstig intelligens kan man bl. a. bruke som tjenester der man selv bestemmer og konfigurerer et rammeverk for sitt bruk.  

AI er det området som tas raskest og hyppigst i bruk innen de fleste bransjer. Felles i disse løsningene er bruk av algoritmer. Disse kan ha et utrolig spenn i kompleksitet. Algoritmer blir på en måte nøkkelen til gode beslutninger, både teknologiske og menneskelige. 

Teknologi: De nye byggeklossene for innovasjon 

Konsepter og løsninger blir en «mesh» av teknologier som blir «multidisiplinær». Vi ser at denne typen teknologisammensetninger kan gi uendelige muligheter for å skape effektive løsninger for de fleste forretningsområder og bransjer: Offshore, havbruk, landbruk, logistikk, energi, trafikkstyring på land og til havs, industri, helse og omsorg, offentlig forvaltning, egentlig alt. De ulike teknologiene blir de nye byggeklossene for innovasjon og nye smarte løsninger. Jo flere ferdige teknologikonsepter du kan ta i bruk som byggeklosser jo kortere blir «time-to-market».  

La oss se på et eksempel: 

Se for deg et autonomt havbruk. Her vil det være naturlig å bruke en hel rekke teknologiske byggeklosser i samspill med hverandre: Sensorer, styringsenheter, overvåkning og controllers skal fungere sammen i et eget sikkert nettverk.

fiske farm

Lokasjonen kan være ganske perifer og edge computing kan vurderes dersom det er potensiale for dårlig kommunikasjon. Narrowband IoT kan vurderes å benyttes. 

Sensorer kan lese av klimavariabler med tanke på optimale livsbetingelser, fiskehelse og foring, samt tekniske installasjoner. Automatiserte styringsenheter kan regulere foring og kontrollere andre nødvendige parametere slik som vanngjennomstrømning og uttak av død fisk ved bruk av autonome roboter/droner. 

Alle data overvåkes, registreres og analyseres kontinuerlig. Maskinlæring og prediktiv analyse forteller om avvik og om noe galt kan forutsees så man  kan agere i tide, enten automatisk eller manuelt om menneskelig inngripen er påkrevet. Fra land kan man styre roboter og droner over og under vann gjennom virtual reality (VR), mixed reality (MR) eller augmented reality (AR). Det finnes rett og slett et hav av muligheter med ny teknologi. 

De samme teknologiene ser vi for oss brukt i en rekke andre konsepter og løsninger i ulike sektorer. Både offshore og helse og omsorg vil dra nytte av den nye teknologien, spesielt hvis de fokuserer på bruk av ulike sensorer, maskinlæring og prediktiv analyse. Innen helse er det ekstra spennende med mulighetene maskinlæring, robotkirurgi og nanoroboter gir innen diagnostisering og overvåkningen av pasienter.  

Igjen ser vi et «mesh» av ulike teknologier satt sammen som byggeklosser i gode løsninger. Det er egentlig vår egen fantasi som setter foreløpige begrensninger i mulighetene som disse teknologiene gir. 

Rull til toppen