Teknologitrender 2019 – Del 2

Gartner Research "Top 10 Strategic Technology Trends of 2019" gir interessante innspill til hvilke teknologier de mener vi bør se på det nærmeste året. Det vil si teknologier Gartner tror vil kunne medføre dramatiske endringer på hvordan selskaper og organisasjoner planlegger, utvikler og leverer sine produkter og tjenester i løpet av de neste fem årene. 

Vi ser vi at dette stemmer godt overens med vårt syn på teknologitrender fremover. Vi har dog noen lokale avvik, spesielt med hensyn på adopsjon og bruk av teknologiene. For oss i Vivento er teknologiene kun interessante om de er relevant, det vil si om og når de faktisk tas i bruk. I denne tredelte bloggserien deler vi våre tanker og prediksjoner om noen sentrale teknologitrender. 

Det brukes en del bransjeord i disse innleggene, så blir du i tvil om hva noe betyr kan du slå det opp i digitaliseringsordboken vår.

Les del 1 her.

Fokus på personvern og sikkerhet
Utviklingen av ny teknologi er spennende og åpner for nye muligheter, men det er ikke helt uproblematisk. Det er flere etiske problemstillinger som dukker opp og som rett og slett kan, og i noen tilfeller bør stoppe utviklingen.

Personvern og etikk er viktige områder som vi ser vil ha innflytelse på nye teknologitrender. Man må fortsette å sørge for at dagens gjeldende prinsipper er ivaretatt samtidig som det ikke skal være hemmende for innovasjon og nytenkning.

I autonome systemer med kunstig intelligens er det et økende antall etiske utfordringer rundt det å la en maskin eller et system ta beslutninger basert på erfaringer. Et slikt eksempel er: Hvem vil ha ansvaret om en selvstyrt bil forårsaker en alvorlig ulykke?

Regjeringen ser at dette er et område hvor det er behov for regulering og styring og sier i Jeløya erklæringen (Politisk plattform) fra Januar 2018 at det skal utarbeides retningslinjer og etiske prinsipper for bruk av kunstig intelligens.

I helsevesenet må man ved hjelp av ny teknologi tilby mer effektive og smarte tjenester. Målsetningen bør være at pasientene opplever økt effektivitet gjennom nye tjenester for hele pasientforløpet som diagnose, behandling, overvåkning, rehabilitering og administrasjon. I denne sammenhengen kommer det til å bli ekstra viktig å ivareta godt personvern. Vi ser derfor at å følge gjeldende etiske normer kommer til å bli et viktig fokus i tiden fremover.

Rull til toppen