Teknologitrender 2019 – Del 3

Gartner Research "Top 10 Strategic Technology Trends of 2019" gir interessante innspill til hvilke teknologier de mener vi bør se på det nærmeste året. Det vil si teknologier Gartner tror vil kunne medføre dramatiske endringer på hvordan selskaper og organisasjoner planlegger, utvikler og leverer sine produkter og tjenester i løpet av de neste fem årene. 

Vi ser vi at dette stemmer godt overens med vårt syn på teknologitrender fremover. Vi har dog noen lokale avvik, spesielt med hensyn på adopsjon og bruk av teknologiene. For oss i Vivento er teknologiene kun interessante om de er relevant, det vil si om og når de faktisk tas i bruk. I denne tredelte bloggserien deler vi våre tanker og prediksjoner om noen sentrale teknologitrender.

Det brukes en del bransjeord i disse innleggene, så blir du i tvil om hva noe betyr kan du slå det opp i digitaliseringsordboken vår.

Les del 1 her
Les del 2 her

En ny type datakraft er på vei

Blant Gartners 10 strategiske teknologitrender for 2019 finner vi «tallknusing med kvantedatamaskiner». Potensielt kan disse maskinene gjøre beregninger som i dag ikke er mulig å utføre da de benytter kvantebits i stedet for vanlige bits. Dette gir maskinene et eksponentialt kraftigere instruksjonssett og kan utnyttes til å gjøre beregninger som i dag tar flere år å beregne på noen sekunder. Dette er typisk beregninger vi slettes ikke gjør i dag.

Når vi om 10–15 år sannsynligvis får allmenn tilgang til kvantedatamaskiner vil det oppstå en del utfordringer, spesielt med hensyn til personvern, økonomi og sikkerhet. Dekryptering av koder som i dag ikke er praktisk mulig vil plutselig kunne gjøres på noen sekunder, og innbrudd i din private digitale lommebok vil være en smal sak. Selv kryptovalutaer som Bitcoins og Etherum vil muligens kunne hackes. Men, vi har altså noen år på å utvikle kryptering og systemer som ikke kan hackes av kvantedatamaskiner!

Fortsatt behov for stordata

En trend som har vedvart i mange år allerede er behovet for å samle inn enorme mengder data som skal behandles for å skape informasjon.

Denne mengden av data fortsetter å øke. Informasjonen benyttes i statistikk- eller AI-systemer til å se trender, gi bedre brukeropplevelser og bidra til at det tas viktige strategiske beslutninger.

Med dagens skytjenester for beregning og analyse av data, har alle mulighet til å kjøpe kapasitet ved behov (on-demand) i stedet for å investere i stor infrastruktur. Det har gjort regnekapasitet og analyskraft lettere tilgjengelig, men det er likevel en god del beregninger datamaskiner i dag ikke er i stand til å gjøre. Dette er f.eks. analyse av store datamengder i sanntid. Dette ser vi spesielt innenfor materialvitenskap og kjemi. Utviklingen av regnekapasiteten til dagens datamaskiner har rett og slett ikke fulgt behovet de siste årene.

Kvantedatamaskinene er så vidt startet å bli produsert – men leveres i stort sett til offentlige og private forskningsmiljøer. Teknologien ligger noen år frem i tid, men vil revolusjonere hva man kan få til med analyse av data, sikkerhet og intelligente tjenester.

Rull til toppen