Tenk nytt om gammel kompetanse

Du har allerede ansatte som kjenner kundene. De er flinke i jobben sin og liker det de gjør. Men nå trenger du ny kompetanse. Du trenger folk som skjønner de nye systemene og som kan jobbe effektivt i dem. Hva skal du gjøre? Bytter du ut folkene? Eller er det mulig å heller gi de gamle ansatte ny kunnskap?

Ved å gå fra sluttpakker og utskifting av medarbeidere til å gi dine ansatte påfyll av ny kompetanse kan du både sikre at selskapets historie og kundeerfaring beholdes, og samtidig tilrettelegge for medarbeidere som jobber effektivt i og med de nye systemeneFor å lykkes trenger du systematisk jobbing med endringsledelse i samspill med gode verktøy for opplæring.  

Motimate

Flere har allerede fått gode resultater av en slik kombinasjonDnB bruker Motimate til alle sine ansatte. Verktøyet er intuitivt både å bruke og å sette opp kurs i, og de ansatte bruker små pauser til å oppdatere seg. Dette betyr at det er lav terskel for å starte opplæring, kurstilbudet kan lett tilpasses den enkeltes utgangspunkt og kursene kan justeres ved nye behov i markedet. 

Med Motimate vil du få en god støtte med arbeidet med endringsledelse, men teknologien alene er ikke nok.

For å lykkes med å få til en endring i bedriften må man etablere et initiativ som tar den enkelte ansatte igjennom alle stegene i endringsreisen:

Små, korte kurs som bygger på hverandre og gir den ansatte ny kunnskap og ny kompetanse gjør at du vil lykkes med omstillingen og kan beholde ansatte som ellers ikke hadde hatt rett profil. Dermed kan du bygge moderne kompetanse oppå bransje og kundekjennskap og å skape en attraktiv arbeidsplass hvor de ansatte kan utvikle seg i takt med bedriftens behov. 

 

 

NRF 2018
Rull til toppen