Testlederrollen: Hvordan få mest mulig ut av tid og ressurser?

Seniorkonsulent Øyvind Woll i Vivento har publisert en artikkel på bloggen til EuroSTAR Conferences, der han beskriver hvordan det nye Helsedokumentasjonsystemet til Bærum kommune ble testet og implementert.

Artikkelen med tittel ”Test Manager Role: How To Get The Best Out Of Time And Resources”, peker på hvor ekstremt viktig det var å tilpasse testprosessen slik at fageksperter som representerte forretningssiden kunne bidra på en måte som sikret effektiv testgjennomføring.

Det ble valgt en realistisk og gjennomførbar teststrategi, der arbeidsprosessene var det viktigste grunnlaget for test.

Woll kommer også inn på andre effektiviseringselementer av testprosessen. Blant annet ble opplæringsmateriellet utarbeidet parallelt med testgjennomføring.

Her finner du artikkelen!

Rull til toppen