Anskaffelse

Vellykkede anskaffelser gir deg bedre løsninger, gode avtaler og lavere kostnader.

Den nye digitale hverdagen endrer måten du dekker behovene dine på. Økt bruk av skybaserte løsninger endrer krav til innkjøpsavtaler og hvordan du bruker tjenester. God innsikt i digitale anskaffelser er nødvendig og viktig for å lykkes med digitaliseringen.

Vivento har bred erfaring med etablert beste praksis for offentlige anskaffelser, og bruker DIFIs metodikk for prosjektstyring og offentlige anskaffelser. Vi har også erfaring med anskaffelser av skybaserte løsninger (SaaS, PaaS, etc.). Vi bistår på alle nivåer og i alle roller knyttet til anskaffelses- og prosjektledelsesarbeid.

Vil du vite mer om anskaffelser fra Vivento?

Vi har jobbet med anskaffelser for:

All articles loaded
No more articles to load

Vi har jobbet med anskaffelser innen:

All articles loaded
No more articles to load
Rull til toppen