Vivento - Evaluering og utredning

Evaluering og utredning

Med evaluering og utredning får dere et tydelig bilde av organisasjonens sterke og svake sider som grunnlag for en planmessig utvikling.

Det setter virksomhetens mål, arbeidsprosesser og resultater i sentrum. Du oppnår oversikt på hvordan faktorer som organisasjonsstruktur, ledelse, kompetanse og organisasjonskultur bidrar til disse.
Vivento har bred erfaring med å gjennomføre evalueringer og utredninger innen en rekke områder, både i offentlig og privat sektor. Våre konsulenter har kompetanse og erfaring med både kvantitativ og kvalitativ metode. Vi har levert evalueringer og utredninger innen digitaliseringsprosjekter, kommunesammenslåinger og i sammenheng med effektivitet og måloppnåelse. Vi kan bidra med beslutningsgrunnlaget du trenger og legger til rette for endring i din virksomhet.
Vil du vite mer om evalueringer og utredninger fra Vivento?

Vi har jobbet med evaluering og utredning for:

Vi har jobbet med evaluering og utredning innen:

Rull til toppen