Vivento - Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet blir stadig viktigere. Konsekvensene blir større, og risikoen for brudd på sikkerheten øker. God informasjonssikkerhet gir trygghet og tillit hos deg og dine brukere.

Innsikt i egen risiko og sårbarhet, personvern, og IT-sikkerhet gir deg grunnlag for å treffe nødvendige tiltak for å få god informasjonssikkerhet. Dette gir deg tryggheten og tilliten du er avhengig av.

Våre erfarne rådgivere har erfaring med GDPR, ROS-analyser og ISO27001. Vi har levert flere prosjekter som har bedret sikkerheten ved fagsystemer og virksomheter gjennom å avdekke risiko og etablere god informasjonssikkerhet. Vi jobber med informasjonssikkerhet knyttet til ledelese, prosesser og teknologi.
Vil du vite mer om informasjonssikkerhet fra Vivento?

Vi har jobbet med informasjonssikkerhet for:

Rull til toppen