Vivento innsikt

Kunstig intelligens / Artificial intelligence, spesielt underområdet maskinlæring (ML), er på stø kurs inn i norske virksomheter. Vi støtter våre kunder med å ta i bruk maskinlæring til å forbedre og effektivisere måten man arbeider på. Aktører som adopterer ML kan agere raskere, øke effektiviteten og etablere nye forretningsmodeller for å betjene kunder, og dermed få et sterkt konkurransefortrinn.

Det er mye oppstyr om begrepet “kunstig intelligens” (KI) / “artificial intelligence” (AI) og maskinlæring (ML). Venture capital-selskaper investerer milliarder i utvikling og kommersialisering av AI-relaterte produkter og teknologier. Google, Amazon, Facebook og IBM bruker enda flere milliarder på oppkjøp av AI/ML-oppstartsbedrifter. Maskinlæring kommer til å forbedre og effektivisere måten man arbeider på innenfor en rekke sektorer. Bank, finans, forsikring, varehandel, transport, energi, landbruk, jus, produksjon, utdanning, helse og annen offentlig virksomhet er noen eksempler på bransjer maskinlæring kommer til å støtte på bred front.

Vivento innsikt har spesialkompetanse innenfor maskinlæring, statistikk og analyse.

 Å jobbe med maskinlæring uten korrekt kompetanse kan resultere i algoritmer og modeller som ikke fungerer slik en hadde trodd, hvilket kan medføre uheldige konsekvenser.

Dette gjør det spesielt viktig at våre konsulenter har formell kompetanse med vekt på høyere og særdeles relevant utdanning.

Vivento innsikt vektlegger også at konsulentene har de praktiske ferdighetene som er nødvendig for å kunne ta i bruk den aller nyeste og beste teknologien. Vi gir deg dyktige konsulenter, med gode analytiske ferdigheter, og som er oppdatert på den aller nyeste teknologien innenfor fagfeltet.

Vi vet hvordan den aller nyeste teknologien trygt og ansvarlig kan brukes og tilpasses spesifikke behov. Vi kan tilby blant annet rådgivning, workshops, kursing, prosjektledelse og utviklingskompetanse innenfor dataanalyse og maskinlæringsbasert innsikt. 

Kurs

Introduksjonskurs AI

  • I vår AI-introduksjonspakke avdramatiserer vi AI-hypen. Dette hjelper deg å forstå hva AI er og hvordan den kan brukes.
  • Dette er et kurs for beslutningstakere og andre som trenger et overordnet syn på kunstig intelligens og maskinlæring.

Introduksjonskurs maskinlæring for programmerere

  • I vårt introduksjonskurs for programmerere tar vi sikte på at en erfaren programmerer tilegner seg nok kunnskap til å bruke konvensjonelle metoder og modeller for maskinlæring. Vi bruker Python med Keras og Tensorflow som verktøy.
  • Kurset er utviklet for utviklere og arkitekter.

Vi kan også utvikle presentasjoner og foredrag som er tilpasset kompetansenivået til din bedrift.

Workshop

Workshop – Hvordan komme igang med maskinlæring. 

En halv dags workshop, som viser hvor i virksomheten dere enkelt kan komme i gang med de fordeler som maskinlæring kan gi.

Få oversikt over hvilke muligheter bruk av maskinlæring kan gi i virksomheten. Resultatet fra workshopen er en analyse av deres behov, ulike løsningsforslag og noen konkrete forslag som kan tas videre til Proof of Concept (PoC) prosjekter.

Last ned workshop-beskrivelse her Vivento Innsikt ML workshopblad.

Maskinlæring og dataanalyse

Vivento Innsikt kan hjelpe med hele prosessen fra rådgivning i idefasen, gjennomføre utvikling, konfigurering, testing, produksjonssetting og forvaltning. Vår metode «Machinelearning Model Management (MMM)» sikrer deg som kunde kontinuerlig verdi av maskinlæringsmodellene, selv når den statistiske fordelingen til dataene forandres over tid.

Våre maskinlæringsspesialister kjenner til mange forskjellige maskinlæringsrammeverk og kan støtte i alt fra valg av rammeverk til modelldesign og prosjektgjennomføring.

Vil du vite mer om kunstig intelligens fra Vivento?
Rull til toppen