Kvalitetssystem

Et kvalitetssystem sikrer kvalitet i alle leveranser. Dette gir deg mer fornøyde kunder og bedre kontroll.

Med et godt kvalitetssystem vil alle dine ansatte vite hva de skal gjøre og hvordan de bidrar til å skape verdi for kunden. Kvalitetssytemet legger til rette for forutsigbarhet i gjennomføringen av arbeidsprosessene. Kvalitetssytemet kan også benyttes til å skape trygghet hos dine kunder.

Vivento har implementert kvalitetssystem i en rekke norske virksomheter, flere av disse i henhold til ISO 9001. Vi anbefaler løsning ut i fra dine behov og sikrer vellykket implementering. Vi hjelper deg i alle deler av prosessen, fra anskaffelsen av den tekniske løsningen, til å definere hvordan dere skal bruke og forvalte den. Vi kan lede prosjektet, kartlegge prosesser og hjelpe dere å bruke kvalitetsystemet aktivt i deres forbedringsarbeid.
Vil du vite mer om Kvalitetsystemer fra Vivento?
Rull til toppen