Vivento - Lean

Lean

Lean er en systematisk måte å drive utvikling på der du har fokus på hva som er kritisk verdi for kunden. Du ser hvordan egne prosesser kan forenkles og forbedres slik du i størst mulig grad fjerner ikke verdiskapende aktiviteter og forbygger feil.

Utviklingen av vellykket kontinuerlig forbedring og lean strategi er avhengig av hvordan omfanget av de tilhørende tiltak får gjennomslag i organisasjonens kultur, drift og strategi. Det er først og fremst viktig å innføre en prosessorientert kultur slik at dine ansatte omfavner og følger prinsippene.

Vivento har jobbet med kontinuerlig forbedring og lean over tid og har benyttet metoden så vel i egne forbedringer av prosesser og leveranser, som i oppdrag hos våre kunder. Vi har betydelig erfaring fra utviklings og forbedringsarbeider i private og offentlige virksomheter.

Vil du vite mer om lean fra Vivento?

Vi har jobbet med lean for:

Rull til toppen