Program- og porteføljestyring

Program- og porteføljestyring bedrer utvelgelse, prioritering og oppfølging av prosjekter og programmer i din virksomhet.

Dette gir dere evnen til å håndtere fremdrift, kompleksitet og styre risiko på tvers av prosjekter. Standardisert metodikk, dokumentasjon og rapportering gir gevinster i styringen av prosjekter. Det sikrer også effektivitet og kvalitet i gjennomføringen av prosjekter.

Vivento bistår våre kunder i opprettelsen av program- og porteføljekontor.

Vil du vite mer om program- og porteføljestyring fra Vivento?

Vi har jobbet med program- og porteføljestyring for:

Vi har jobbet med program- og porteføljestyringinnen:

Rull til toppen