Vivento - Prosessforbedring

Prosessforbedring

Det er to typer prosesser; de som blir bedre og de som blir dårligere. Vi gjør dine prosesser bedre.

Virksomhetens prosesser må møte kundenes forventninger og i minst mulig grad inneholde aktiviteter som ikke skaper verdi for kunden eller virksomheten. Samtidig må du utnytte mulighetene som ligger i nye digitale løsninger ved å løse oppgaver på nye måter.

Vivento bistår deg gjennom en praktisk og metodisk tilnærming, med fokus på å skape synlige resultater for dine kunder. Vi hjelper deg også med å drive forbedringsarbeidet videre selv. Våre rådgivere har inngående kunnskap og erfaring fra å bruke anerkjent prosessmetodikk (som lean etc.) som en viktig del av digitaliseringsarbeidet.

Vil du vite mer om prosessforbedring fra Vivento?
Rull til toppen