Prosessledelse

Prosessledelse sikrer at du styrer virksomheten gjennom prosessene som skaper verdier. Dette bryter ned siloer som hemmer vekst og digitalisering.

Prosessledelse og prosesskartlegging er nyttig for omstilling og endring. Det er sentralt for digitalseringen og danner grunnlag for å realisere gevinster i arbeidsprosessene. På denne måten sikrer at din organisasjon ikke bare fortsetter å jobbe som før med nye digitale verktøy.

Våre erfarne konsulenter har innført prosessledelse og prosessorientering i mange norske virksomheter, både offentlige og private. Vi leder prosjekter, implementerer løsninger og står for intern kompetanseutvikling. Gjennom en praktisk tilnærming og bred kompetanse på metodikk bidrar vi til faktisk endring som skaper varig verdi.

Vil du vite mer om prosessledelse fra Vivento?
Rull til toppen