Vivento - Prosjektledelse

Prosjektledelse

Prosjektledelse gir din virksomhet styring og kontroll på prosjektene dine. Slik lykkes du bedre med gjennomføringen, og dine strategiske og forretningsmessige mål.

Prosjektledelse sikrer at prosjektene leverer på kost, tid og kvalitet. Kontroll på risiko og håndtering av usikkerhet sikrer at prosjektet blir levert som det skal. God prosjektledelse avdekker også muligheter underveis i prosjektet.

Vivento leder mange typer prosjekter, fra analyse- til implementeringsprosjekter. Vi gjennomfører prosjekter etter anerkjent prosjektmetodikk som PRINCE2, Prosjektveiviseren m.m. Vi leverer prosjektledere, tekniske prosjektledere, delprosjektledere og prosjektstøtte.

Vil du vite mer om prosjektledelse fra Vivento?
Rull til toppen