Vivento - Skytjenester / Cloud

Skytjenester / Cloud

Skytjenester/cloud gir deg kostnadseffektive IT-tjenester, med stor fleksibilitet til å tilpasse seg til ditt behov. Vi finner den beste løsningen for deg.

Nye prinsipper for løsningsdesign sikrer at dere henter ut gevinstene av ny teknologi i skybaserte løsninger. Dette kan gjøres i kombinasjon med egen eksisterende infrastruktur og skytjenester, såkalte hybride løsninger.

Vivento leverer rådgivning knyttet til valg av skytjenester og hjelper deg med å ta disse i bruk. Våre erfarne rådgivere, prosjektledere og tekniske prosjektledere har bred kompteanse på skytjenester som PaaS, SaaS og IaaS. Vi hjelper deg å designe løsninger som passer for nye tjenester i skyen. Vi har gjort en rekke prosjekter på f.eks. Azure.

Vil du vite mer om skytjenester/cloud fra Vivento?

Vi har jobbet med skytjenester/cloud for:

Vi har jobbet med skytjenester/cloud innen:

Rull til toppen