Test og kvalitetssikring

Test og kvalitetssikring sikrer at nye digitale løsninger møter dine krav når de settes i produksjon. Dette gir deg større sannsynlighet for en vellykket implementering av dine nye løsninger.

Kvalitetssikring av digitale løsninger er avgjørende for å avdekke mangler, feil og risikomomenter. Kvalitetssikringen må skje på en styrt og grundig måte, slik at man reduserer antall feil, og unngår eventuelle sikkerhetshull og budsjettsprekker.

Våre erfarne testledere leder testaktivitetene gjennom de ulike fasene, måler om løsningen er klargjort for produksjon, og om systemet inneholder alle funksjoner som er bestilt. Vi hjelper deg med ledelse av testaktiviteter, rådgivning innen kvalitetssikring og test, planlegging og gjennomføring av funksjonelle og tekniske tester. Vi bidrar også til å øke kompetansen i din virksomhet gjennom kurs, foredrag og coaching.
Vil du vite mer om test og kvalitetssikring fra Vivento?

Vi har jobbet med test og kvalitetssikring for:

Vi har jobbet med test og kvalitetssikring innen:

Rull til toppen