Virksomhetsanalyse - Vivento AS

Virksomhetsanalyse

Virksomhetsanalyse avdekker forbedringspotensiale til din virksomhet. Analysen gir deg en bedre forståelse av eksistrende drift og dokumenterer effekten av gjennomførte prosjekter.

Virksomhetsanalysen gir deg innsikt i effekt og nytte av foreslåtte, samt gjennomførte, prosjekter og tiltak. Den gir deg et grunnlag for prioritering av fremtidige tiltak og hvordan du realiserer gevinstene.

Vivento har gjennomført virksomhetsanalyser i privat og offentlig sektor. Vi analyserer én eller flere problemstillinger, samler informasjon og leverer en resultatrapport. Vi utfører kost-/nyttevurderinger eller effektvurdering, ROS-analyser, samt definerer resultatansvar og krav til gevinstrealisering.

Vil du vite mer om virksomhetsanalyse fra Vivento?

Vi har jobbet med virksomhetsanalyse for:

Vi har jobbet med virksomhetsanalyse innen:

Rull til toppen