Virksomhetsarkitektur - Vivento AS

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur synliggjør hvordan arbeidsprosesser, informasjon og teknologi henger sammen. Det gjør deg i stand til å lede og endre virksomheten din på en kontrollert måte.

Virksomhetsarkitekturen knytter sammen forretningsarkitekturen, informasjonsarkitekturen, applikasjonsarkitekturen og teknologiarkitekturen. Slik kan din virksomhet gjennomføre endringer med større kompleksitet og likevel ivareta forventninger om høy endringstakt, risikohåndtering og kvalitet.

Vivento hjelper virksomheter med å etablere virksomhetsarkitektur. Vi hjelper dere med å etablere en intern arkitekturfunksjon, dokumentere virksomhetarkitekturen og etablere målbilde. Vi leverer virksomhetsarkitekter, samt bedriftsinterne kurs. Vi har sertifiserte konsulenter på en rekke rammeverk, som TOGAF, Archimate og NAF.

Vil du vite mer om virksomhetsarkitektur fra Vivento?
Rull til toppen