Tre utviklingstrekk for varehandelen

Usikkerheten rundt varehandel fortsetter og det nye tiåret startet med konkurs for G-Sport og store økonomiske tap for XXL. Omveltninger og endringer vil fortsette i varehandelen, noe som gir utfordringer langs hele verdikjeden. Vi gir deg tre konkrete tips for hva du bør gjøre nå.

Den underliggende økonomiske veksten i samfunnet, burde tilsi mer vekst i varehandel enn det vi ser i dag. I denne artikkelen ser vi nærmere på noen utviklingstrekk og forsøker å se fremover på hva dette kan bety i årene som kommer. Det vil fortsatt være penger å tjene i varehandel, men kanskje må vi tenke annerledes når det gjelder hvilke aktører og eller forretningsmodeller som vil bli gjeldende.

Online og offline smelter sammen

At online og offline salg smelter sammen har vi hørt lenge, men endringene vil bli enda mer merkbare fremover. Forbrukeren handler stadig mer i utlandet og på nett, men det betyr ikke nødvendigvis slutten på de fysiske butikkene. Varehandelen må ikke tenke online eller offline, men både og. Sett kunden i sentrum med opplevelser og bekvemmelighet, og tenk nye butikkformater og nye måter å levere varene på.

Varehandel-futuristen Dough Stephens spår at i løpet av 2030 vil netthandel overgå fysisk handel i volum. Likevel er det enkelte produkter som fortsatt har størst andel handel i butikk. Disse varene kjennetegnes ofte av høyere involvering, kjøpes sjeldnere og med relativt høy pris. Dette gjør at mange kunder ønsker å prøve og oppleve produktet. Mye kan altså tyde på at forbrukeren i slike tilfeller ønsker en merverdi i form av en opplevelse, kombinert med eksperthjelp. Slike markeder har et stort rom for endring, og kanskje er det her kampen om fortjeneste kommer til å foregå de neste tiårene.

Medier – i alle dets former – blir butikken med stor B. Når forbrukere trenger noe, går de til nettet eller blir hjulpet av digitale assistenter. Fysiske butikker er derfor ikke siste stopp i salgsprosessen, men kan likevel finne nye fortrinn i verdikjeden. Mulighetene til å skape den fysiske opplevelsen og kundeservicen kan bli de fysiske butikkene sitt fortrinn.

Bærekraft

Over halvparten av forbrukerne i Europa sier at de ønsker å kjøpe færre ting og ta mer ansvar for miljøet. Kundene retter nå blikket mot butikker og merker, i jakten på en mer bærekraftig fremtid. Undersøkelser viser at hele 76% av europeere ønsker at butikkene også gjør mer for miljøet. Vi har det siste året sett effekter av dette i form av mer gjennomsiktige verdikjeder, fokus på sporbare produkter og en mer sirkulær forretningsmodell.

Som et eksempel på forbrukernes fokus på bærekraft, valgte Q-meieriene å fjerne deres velkjente målevindu i plast. Det som i 2008 ble lansert som et miljøtiltak mot matsvinn, blir nå krevd fjernet av forbrukerne i kampen for miljøet. Forbrukerne får stadig mer kunnskap og engasjement rundt produktene de bruker, som igjen påvirker måten bedriftene driver.

Fremover kommer vi derfor til å se bransjen bevege seg mot mer gjennomsiktige verdikjeder og kunder som er villige til å betale for det. «Instore factories» er løsningen på dette, der produktet du ønsker produseres på forespørsel. Slike «self sustaining stores» og fabrikkbutikker blir to sterke utviklingstrekk det neste tiåret. Slik drift, der alt fra design, produksjon og salg skjer på samme sted, krever nye forretningsmodeller.

5G, AI og stordata

De kommende årene vil vi se utrullingen av blant annet nye salgsløsninger, plattformer, kundekommunikasjon og shoppingtjenester muliggjort av den teknologiske utviklingen innen 5G, kunstig intelligens og stordata.

Denne utviklingen vil gi kundene økt tillit til produktkategoriene som ennå ikke har møtt konkurranse fra onlinehandel. Vinnerne er de som klarer å integrere denne teknologien og se mulighetene i sin verdikjede.

5G vil overføre data mye raskere, og dermed kutte ned på ventetid på selv de mest datarike tjenestene. Sanntidstjenester vil øke i omfang og kompleksitet, og gi varehandelen nye muligheter til å skape lojalitet og inntjening. 3D-printere lager produktene der du er, AR viser deg hvordan møblene ser ut i stua og tilkoblede produkter gjør handlekurven din ferdig før du har skrevet handlelisten.

AI vil tette gapet mellom fysiske butikker og online salg. Digitale assistenter vil hjelpe deg å finne produktene dine og hvor de er på lager. Videre vil den basert på dine tidligere kjøp komme med anbefalinger på alt fra middagsretter til innredning av leiligheten. Med bistand fra AR og hologrammer får du en “hands-on” opplevelse også ved online handel – som vil ytterligere legge press på fysiske butikker.

Dette må du gjøre

  1. Identifiser de viktigste utviklingstrekkene i din bransje; hva er utfordringene og mulighetene?
  2. Velg ut hvilke områder du vil prioritere og start arbeidet med å bygge kapabiliteter på disse.
  3. Jobb smidig og bygg kompetanse på dette i hele virksomheten.

Ta kontakt med oss

Vivento har jobbet med flere aktører innen varehandel og har lang erfaring innen strategisk analyse og rådgivning. I 2019 ble Vivento innsikt etablert, som spesialister på AI og maskinlæring. Dette gjør oss til et trygt valg dersom du ønsker bistand innen varehandel.