Verdien av gode råd

Vivento er en del av en kunnskapsintensiv næring som omsetter for 255 mrd, skaper verdier for 132 mrd og sysselsetter 128 000 personer. Men hva er verdien for våre kunder?

Menneskene i Vivento brenner for å løse viktige samfunnsutfordringer gjennom kompetanse på digital omstilling. På denne måten mener vi selv at vi skaper varige verdier for samfunnet. Selv om blikket vårt er rettet mot å løse våre kunders utfordringer, er det også viktig å forstå vår egen rolle for kundene våre. Nylig har Abelia og Menon kartlagt bransjen vår og hvilken betydning den har, gjennom rapporten «Verdien av gode råd». Denne rapporten er et viktig bidrag til en faktabasert debatt om rådgivernes rolle og verdiskapning. 

For å forstå vår egen verdi for kunden, kan vi ta utgangspunkt i hva kundene sier selv om hvorfor de kjøper rådgivningstjenester. Ifølge rapporten sier 

  • 80 % av offentlige virksomheter at mangel på kapasitet til å gjennomføre oppgaven selv, er en viktig årsak.  
  • 78 % av offentlige virksomheter at mangel på kompetanse/erfaring til å løse krevende eller nye problemstillinger er en viktig årsak 
  • 88 % av offentlige virksomheter at behov for fagkompetanse som ikke er hensiktsmessig å ha internt på permanent basis, er en viktig årsak. 

Det er altså et viktig bidrag for den digitale omstillingen i offentlig sektor, at vi som rådgivere stiller med både kapasitet og kompetanse som virksomhetene ikke finner hensiktsmessig å ha selv på permanent basis. 

Et viktig poeng som kommer frem av rapporten, er at 72 % av offentlige virksomheter mener at verdien tilsvarer, er større eller mye større enn kostnaden. Likevel er dette noe lavere enn i privat sektor, hvor dette er 84 %. Offentlig sektor kan med andre ord bli enda flinkere til å få verdi ut av dette – og vi som leverandører kan bli enda flinkere til å legge igjen høy verdi.  

Men bildet er krystallklart: Offentlig sektor er avhengig eksterne rådgivere for å få til den digitale omstillingen som er nødvendig, vi bidrar med nødvendig kompetanse. Godt samspill mellom oss som leverandører og kundene våre, er nøkkelen til videre suksess. 

Rapporten fra Abelia og Menon, samt mer informasjon om rådgivernæringen kan du finne her: https://www.abelia.no/bransjer/radgivere/ 

 

Rune Hjortdahl

Administrerende direktør
Rune Hjortdahl