Vi deltar i nasjonal sikkerhetsmåned

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Dette er en viktig kampanje for oss fordi det sikrer både oss og kunden. Våre ansatte deltar nok en gang i NorSIS sin sikkerhetsmåned i oktober.

De ansattes kompetanse er nøkkelen til god informasjonssikkerhet. I mange tilfeller kan bevisste medarbeidere hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveie eller at våre eller våre kunders forretningshemmeligheter avsløres.

– For oss er det et viktig tiltak fordi opplæringsløpet kan sikre både vår egen bedrift men også kundene våre, sier adm.dir. Rune Hjortdahl.

Hvert år er det et eget tema for Nasjonal Sikkerhetsmåned og i 2018 er temaet skadelig e-post og svindel på nett. I samarbeid med blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) settes det fokus på tekniske tiltak som virksomheter kan benytte for å beskytte seg mot skadelige e-post. Det samarbeides med Europol, European Cyber Crime Center (EC3) og ENISA for å rette oppmerksomheten til folk flest mot svindel på nett. Hovedfokuset vil være på hvordan man kan gjenkjenne «smishing» (phishing ved hjelp av meldinger og SMS) og falske nettsider, falske konkurranser, spredning av virus og informasjonstyveri.

– Vi opplever at årets tema kommer til å ruste ansatte godt slik at de skal gjenkjenne skadelig e-post samtidig som det minsker tabuet for de som opplever å bli lurt. Det er jo aldri gøy å bli lurt men det er enda verre hvis man ikke sier i fra til arbeidsgiver og at man da eksponerer bedriften for angrep. Ved å opplyse om tiltak som reduserer konsekvenser av skadelig e-post gjør det forhåpentligvis terskelen litt lavere å si i fra, samtidig som vi benytter fokuset sikkerhetsmåneden gir til å gå igjennom vår egen status innen informasjonssikkerhet, sier Hjortdal. 

Vil du vite mer om nasjonal sikkerhetsmåned kan du lese mer her.

 

Rull til toppen