Tord-Arve Holmedal

Virksomhetsarkitektur – Keiserens nye klær?

Etter 25 år med rammeverk og akademiske spørsmål fra Zachmann som hva, hvordan, hvor, hvem, når og hvorfor – har virksomhetsarkitektur skapt resultater?

Oppfatningen av at virksomhetsarkitektur handler mest av alt om dokumentasjon, og ikke effektivisering av virksomheten har bitt seg fast hos en rekke ledere. Virksomhetsarkitektur har blitt synonymt med bruk av et eller annet rammeverk som The Open Group Architecture Framework (TOGAF), Zachman Framework ™, eller en av en rekke andre. Omverden vet ikke helt til hvilken verdi?

Sirkelargumentasjonen kan til tider være betydelig, og man kan oppleve at man rasjonaliserer arbeidet med å vise til at «det er slik det gjøres i TOGAF». Virksomhetsarkitektur for virksomhetsarkitekturens skyld må vi unngå! 

Trenger din virksomhet en virksomhetsarkitektur?

Spørsmålet i seg selv er jo feil. Det er stilt med et premiss om å rettferdiggjøre en profesjon, og har kun interesse for de som utøver profesjonen. Spørsmålet bør være; Hva trenger din virksomhet for å oppnå dets mål? Virksomhetsarkitektur kan da kanskje dekke noen av disse svarene.

En virksomhetsarkitekt er ikke det samme som virksomhetsarkitektur

Vivento utdanner konsulenter med kunnskap om etablering og operasjonalisering av strategi. Våre ‘arkitekter’ er skolert i et bredt spekter innen prosjektledelse, tjenesteproduksjon, arkitektur, økonomi og IT. Vivento mener at en virksomhetsarkitekt skal ha kunnskap om ITs påvirkning på forretningens muligheter og begrensninger – og være i stand til å gjøre noe med det.

Våre kunder trenger kompetente personer som kan jobbe med virksomheten for å etablere robuste, effektive og gjenbrukbare tjenester, prosesser, løsninger og komponenter. De som driver frem gode løsninger på dette kaller vi virksomhetsarkitekter. Virksomhetsarkitektur er en del av jobben en virksomhetsarkitekt driver med.

Utstrakt samarbeid på tvers av sektorer

Kunnskap om, og tilrettelegging av effektiv bruk av allerede tilgjengelige ressurser er en viktig del av en virksomhetsarkitekts arbeid.

Virksomhetens mål endres ofte og kritiske prosesser krysser tidligere organisatoriske grenser. Norske bedrifter og offentlige virksomheter benytter seg i økende grad av såkalte ‘felleskomponenter’ som gjerne ikke eies eller driftes av virksomheten selv. Disse komponentene inneholder ofte sentrale informasjonselementer som er viktig for kritiske ledd i tjenesteproduksjonen.

Effektiv bruk av tilgjengelig informasjon, som en integrert del av virksomhetens sentrale prosesser vil det bli mer av.

En god arkitekt ser også på hvordan man forvalter løsninger og selve arkitekturen over tid.

Arkitekt eller forretningsutvikler?

Igjen, ikke et viktig spørsmål i seg selv. Men, svaret kan lede oss til å forstå hva slags rolle/funksjon som er viktig for en virksomhet. Tiden har endret seg fra der hvor man spurte IT «hjelp oss til å bli bedre til det vi gjør nå» til at man spør «fortell oss hva vi trenger for å nå våre mål».

Verdi og gevinst

Det er en verdi å ha en profesjonelt skolert, metodesterk, praktisk orientert, kunnskapsrik og erfaren virksomhetsarkitekt med gode samarbeidsevner og personlige egenskaper.

Vivento har, og skal alltid ha, arkitekter som er oppsøkende, god på kommunikasjon og nysgjerrig på hvordan vi kan øke verdi hos våre kunder. Det er viktig med løsningsorienterte og praktiske virksomhetsarkitekter. Slike arkitekter vil kunne praktisere VA-disiplinen på en god og pragmatisk måte.

Gevinsten er at du gjennomfører de rette endringene/prosjektene, med beslutningsgrunnlag fra virksomhets målsetninger. Arkitekten skal påse at løsningen du tar frem utnytter gjenbrukbare resurser, skaper nye gjenbrukbare komponenter og får en arbeidsprosess som er godt støttet av IKT-systemer.

Jobben en virksomhetsarkitekt utfører er viktig. For viktig for effektiviseringen av norske virksomheter til at det danner seg et bilde av at arkitekten sitter og «tegner bokser hele dagen».

Ikke vær med på jublen for keiserens nye klær! Krev resultater og gode løsninger. En arkitekt skal måles ved ferdigstilling av bygget.

 

Tord-Arve Holmedal
Leder forretningsrådgivning
Vivento AS

Rull til toppen