Vivento baner vei for digital byggesøknad

Vivento baner vei for digital byggesøknad

Som første kommune i Norge har Oslo digitalisert hele byggesøknadsforløpet for småhus. Vivento har hatt en betydelig rolle i løsningen som nå gjør det enklere for byggherrer i Oslo å sende byggesøknad.

4. februar 2017 ble løsningen og rutinen for søknad om bygg og endring av småhus lansert. Prosjektleder Kari Befring Bjørnstad fortalte til byplanoslo.no 2. mars at målet med prosjektet har vært å få inn søknadene riktig og komplett første gang, og dermed øke mulighetene for å komme raskt i gang uten dokumenter som fyker fram og tilbake mellom byggherrer og saksbehandlere.

Les hele artikkelen «ut med papir inn med digital byggesøknad» på byplanoslo.no

Enklere søknadsutfylling
Løsningen bidrar til å skjule organisatorisk kompleksitet. Her hentes det inn informasjon fra andre offentlig myndigheter for brukeren, slik at søker ikke må fylle ut informasjon det offentlige allerede besitter. Uttalelse fra Vann- og avløpsetaten hentes for eksempel automatisk når det er behov for det, istedenfor å overlate denne jobben til søker.

Stram prosjektledelse fra Vivento
Vivento står sentralt i arbeidet med løsningen. – Vi har blant annet bidratt i etableringen av prosjektorganisasjon, herunder arbeidsrutiner og samarbeidsformer med underleverandører og samarbeidspartnere, samt bidratt i utarbeidelse av prosjektstrategi og planer for gevinstrealisering, forteller seniorkonsulent og leder av prosjektsekretariatet, Dag Sperling i Vivento.

Utvikling og koordinering av ressurser
Sperling har også jobbet med å forankre arbeidet med hele linjen, slik at alle prosjektdeltagere har vært samstemte om hva som skal oppnås og hvordan leveransene berører linjen. I tillegg har utvikling av virksomhetens fagressurser hatt stor fokus, slik at de på sikt kan styre og videreføre digitaliseringsarbeidet selv. For å sikre dette, har vi utarbeidet og gjennomført detaljerte planer, og hatt tett oppfølging av interne fagressurser, underleverandører og leveranser, forteller Sperling.

Vil du vite mer om vårt arbeid med digitalisering av søknadsprosesser?

Ta gjerne kontakt med oss.

Dag SperlingDag O. Sperling
Seniorkonsulent
T: +47 480 99 480
dag.sperling@vivento.no

Rull til toppen